Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Nov 29, 2023

Vi fick en fin fråga den här veckan, om hur vi uppvärderar sådant arbete som ligger utanför systemet. Det som ofta inte ses som fint för att det inte genererar pengar, men som i det här läget är det allra mest meningsfulla och kraftfulla vi kan ägna oss åt. Eftersom det skapar motstånd mot det system som...


Nov 22, 2023

I det här avsnittet pratar vi om tillitsbygge enligt Brené Browns modell som sammanfattas i akronymen BRAVING. Varför är tillit viktigt och hur bygger vi tillit?

 

Och hallå, lyssnare! Vem är du och vad är det som gör att du väljer att lyssna på oss? Vi är så nyfikna - dela gärna med dig antingen som...


Nov 16, 2023

Den här veckan ger vi oss ut på minerad mark. Det är inte fegt att stå upp för fred, utan kanske det modigaste och mest radikala man kan göra just nu?


Nov 8, 2023

Efter ett höstlov och en veckas podduppehåll är vi tillbaka och pratar pengar, städer och relationer. Annelie har ägnat sig åt att kolla över hushållets ekonomi. Resultatet visade att glappet mellan uppfattning och verklighet var långt. Men det här med pengar - det är svårt. De triggar endera högmod eller...