Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Apr 26, 2022

Hur mycket skygglappar är okej att ta på sig för att inte göra omställarlivet till en börda? Maria har varit på skidsemester med familjen och känner skav över den åverkan skidturismen har på naturen. Annelie känner en (enligt henne själv) tramsig och orimlig skuld över att behöva köpa nya strumpor till...


Apr 13, 2022

Vad är egentligen meningen med livet? Kanske ska det fortsätta få vara en fråga utan svar, men vad har det med siffran 42 att göra?

Hur viktig är känslan av meningsfullhet för att vi ska orka med den här tiden och hur gör vi för att öka den? Det är sånt vi dryftar i den här veckans avsnitt.

Nu önskar vi...


Apr 6, 2022

Avsnitt 42, är det här vi borde pratat om meningen med livet? Kanhända. Istället snackar vi nationalstaten. Hur är det egentligen med nationalstaten, gränsdragningen och uppdelandet av landytan – är det bra eller något som bör förkastas? När nu nationers födelse grundar sig på strävan efter makt och...