Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Jan 26, 2022

Hur går det för oss med matförsörjningen egentligen? I dagsläget är Sverige självförsörjande på lök, morötter och socker. Det är ingenting som håller i en kris. Hur hittar vi vägen tillbaka till en rimlig försörjningsnivå? Är det staten som bär ansvaret, kommun, ort eller individ?

Vi pratar Matvärn...


Jan 19, 2022

I det här avsnittet tar vi oss tid att fördjupa samtalet om det som vi kommit in så många gånger på i tidigare avsnitt av den här podden. Nämligen frågan om organisering kontra individuella livsstilsförändringar. Är det verkligen nödvändigt att organisera sig i sitt omställningsengagemang? Och hur gör...


Jan 12, 2022

Vi kickar igång säsong 2 med att dyka rätt in i hur det är att bli äldre (ja, Annelie fyllde 40 år dagen före avsnittet spelades in), hur den kristna tron ger ett språk som ger en riktning i klimatkrisen och den miljöförstöring vår livsstil orsakar. Vi pratar också om vem som ansvarar för att ett...