Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Sep 29, 2021

I det sjuttonde avsnittet pratar vi om jämställdhet. Vi pratar om vald underordning och vad det har med ansvar att göra, om att feminismen fortfarande har mannen som norm och varför det är så viktigt att byta ideal. Och kanske mest relevant för den här podden – vad har jämställdhet med omställning att...


Sep 22, 2021

Det har varit val i Svenska kyrkan, som ju är en ganska svår organisation att förstå sig på. Vad händer egentligen med en demokratiskt styrd organisation när majoriteten av medlemmarna inte ställer upp på organisationens grundläggande budskap?

Och förutom att vara en rätt märklig mix av frikyrka och...


Sep 15, 2021

I det här avsnittet funderar vi kring skillnaderna mellan stad och land och förutsättningarna för olika platser nu och efter omställningen.

Vad är egentligen en stad och vad innebär det att bo på landsbygden? Hur mycket mat kan man egentligen producera i Fiskebäck? Och varför är kanske varken stad eller...


Sep 8, 2021

I det fjortonde avsnittet av Jord är du pratar vi om eldsjälar. Vad är det egentligen att brinna för något och vilket ok läggs på den som gör det? Inte bara i omställningsresan, utan i livet i stort, behöver vi människor att ta rygg på.

Vi samtalar om problematiken som uppstår när eldsjälen sätts på en...


Sep 1, 2021

I det här avsnittet djupdyker vi i vårt "varför". Vad är det som ligger bakom vårat engagemang? Vad är det som får oss att kliva upp på morgonen och fortsätta kampen, oavsett om det ser ljust eller väldigt mörkt ut? Vi pratar om vår kristna tro som utgångspunkten och hur hel den plötsligt blev när vi...