Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Dec 13, 2023

Här kommer årets sista avsnitt och såklart ägnar vi det åt att titta tillbaka på det år som passerat. Vad har vi egentligen lärt oss under 2023?


Dec 6, 2023

Återigen pratar vi fred och konflikt - inte undra på med tanke på tiden vi lever i och läget i världen. Vi funderar på vägen till fred och om den kan gå genom marknadens och företagsvärldens val att värna biologisk mångfald för att rädda affärerna och ekonomin. 

Vad är ens en riktig, sann omställare?