Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Feb 23, 2022

I strävan efter att minska våra utsläpp av växthusgaser har vi slagit oss in på elektrifieringens vägHur funkar det? Förvisso minskar västvärlden sina CO2-utsläpp, men vad händer med etiken? Där vi betalar pengar för omställningen, betalar andra med sina liv. Samtidig är vi nödgade att minska våra...


Feb 16, 2022

Måste alla odla sin egen mat? Eller är det bra att vi har kvar lite olika specialiteter och uppgifter även i ett postfossilt, lokalt samhälle? I det här avsnittet reder vi lite i begreppen individ, stat, marknad och allmänningar och funderar kring förhållandet individ och ansvarighet. Och så får du ta del av...


Feb 9, 2022

Maria har blivit klok på vad det är hon sysslar med, Annelie lever i ett mellanrum och i det pratar vi om att bygga fredskultur i kristid. Vad kan vi dra för lärdomar kring hur vi har agerat under pandemin och vad får de olika förhållningssätten för eftersmak?

Social prepping, vad är det och hur kan vi hålla...


Feb 2, 2022

#33 Vad är egentligen ondska? Finns det överhuvudtaget? Är det nåt som lever i våran egoism, eller är det faktiskt en person som bara vill oss illa?

Diablo, djävulen, betyder “den som splittrar” och oavsett vad vi tror om ondskans väsen, så är vi nog alla överens om att den separation som skär genom...