Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Apr 26, 2023

Det här avsnittet inleds (efter en liten uppdatering av långsamt groende frön, en vinter som aldrig verkar vilja ta slut och firande av en morgontrött nybliven 18-åring) med en tyst minut för de mer än 1100 människor som omkom när textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh kollapsade för tio år sedan.

Kanske...


Apr 19, 2023

Först och främst vill Annelie rikta ett stort tack till er som har hört av sig efter det senaste, och ganska sköra avsnittet, där hon ventilerade känslan av att vara en samhällelig misfit. Ord har värmt och känslan av ensamhet är bruten. TACK! 

I veckans avsnitt har skörheten blivit ilska och frustration. Det...


Apr 5, 2023

Att stå kvar i situationer som skaver kan suga rejält med energi. Men kanske kan det också bidra till en hel del om man orkar stå ut?

I det här avsnittet får vi ta del av Annelies odlingsstatus nu när jorden börjar reda sig längs vätskusten och våra gemensamma svårigheter i att anpassa oss till sammanhang...