Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Feb 22, 2023

En nästäppt Maria och en arg Annelie är rejält pratsugna efter förra veckans ofrivilliga paus. Vad behövs egentligen för att få folk att förstå att klimatkrisen inte handlar om att vi släppt ut för mycket avgaser?

Var ska vi börja? Hur kommer vi tillsammans? Hur får vi människor att sluta dia och gå...


Feb 8, 2023

Fyttirackarn, så svårt det kan bli i relationer när det kommer till omställning, kanske i synnerhet i relationen till ens barn. För hur i hela friden gör en när barnen vill ha nytt, fast det gamla inte är uttjänt? Eller märkeskläder som inte alls matchar plånboken hos den som vill downshifta?

Här har ni ett...


Feb 1, 2023

Hur kommer det sig att vi så gärna behandlar symtomen både planeten och samhällskroppen uppvisar, men visar oss tämligen ointresserade av att komma åt själva sjukdomen? Bär vi sjukdomen i oss?