Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Apr 24, 2024

Språket formar hur vi betraktar och förhåller oss till både oss själva och andra. Hur blir skillnaden i att prata om skapelsen som ett "den" eller om vi talar om skapelsen utifrån ett "oss"-perspektiv?

Annelie ska hålla i en del av en ledarutbildning som innehåller ett avsnitt om hur språk förstärker eller...


Apr 17, 2024

I det här avsnittet vill Maria dela en jättecrazygrej som hon var med om under helgen. Är det privatjet och bubbel du också längtar efter? Eller vad skulle du sätta för mål i livet om du inte behövde fundera över om det är möjligt att uppnå? 


Apr 10, 2024

Naturens egenvärde, hur står det till med det? I det här avsnittet pratar vi om det, och om huruvida det är naivt att tänka sig att vi inte skulle se naturen som något vi kan göra pengar av, utan just värna den för att den har ett värde i sig själv, bortom vad vi kan göra av den.

Hur skulle det vara om vi...