Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Dec 14, 2022

Det här avsnittet startar i sorgen över alla de barn som inte känner att de passar in i systemet och som behöver få en diagnos för att få sina behov tillgodosedda. När den rimliga frågan kanske är vilken diagnos vi ska sätta på ett system som gör att människorna som ingår i det känner att de inte får...


Dec 9, 2022

Det började med två kassar bivax som Annelie fick av sin moster Kerstin. Vad gör en när något nytt korsar ens väg och lärande är den enda rimliga vägen framåt? Hur tar en hand om bivax som kommer direkt från kupan? Vad har en sökmotor att bidra med och vilken skillnad gör det när människor som kan gör...