Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Jan 17, 2024

Med Folk och försvar kom fler frågor än svar. Varför handlar allt om militarisering när vi inte har en rimlig matförsörjning i Sverige? Varför uppmanas landets invånare att ha viss beredskap när politikerna fortsätter skära ner på samhällsviktiga funktioner? Var finns folket i Folk och försvar? 

Vi är...