Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Jan 25, 2023

Hur är det egentligen att vara omställare och företagare? Det är frågan vi ställer oss så här snart ett år inpå Annelies företagarliv.

Varför är det så svårt att kunna ta rimligt betalt för sina tjänster bara för att de handlar om nåt bra? Är det en kultur i omvärlden som tycker att det är...


Jan 18, 2023

Med en överväldigande start för Maria river vi igång en ny termin. Fröna har börjat gro hos Annelie och med det är det oundvikligt att börja prata odling, men mest av allt siktar vi in oss på de intentioner vi har för året. Maria kör på ett ledordet gränser, medan Annelie har en hel lista med saker. Tror...