Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Oct 27, 2021

Vart vill vi vara på väg? Frågan är högst relevant för omställningsrörelsen, som snarare behöver en positiv vision att sträva mot än en dystopisk framtidsvision att undvika. Vad är ett gott liv och hur tar vi oss dit? Vi pratar om varför världen inte behöver fler preppers och öppnar upp för ett...


Oct 20, 2021

Är hållbarhet detsamma som planekonomi? Går det att ställa om ett samhälle ovanifrån utan att riskera den mänskliga friheten och demokratin?

I det här avsnittet pratar vi om demokrati i förhållande till omställning och utgår från en debatt i SvD, där fyra forskare skrivit att “Klimatet räddas inte med...


Oct 13, 2021

I det nittonde avsnittet av Jord är du pratar vi pengar. Vad är pengar egentligen? Och hur har nationalekonomers strategier för att öka vårt användande av pengar påverkat vår bild av oss själva? Kan barn lära sig att hantera pengar om de aldrig får veckopeng?

Under vårt samtal läser Annelie en passage ur...


Oct 6, 2021

I det här avsnittet tar vi oss an det inte helt enkla ämnet ekonomi. Men behöver ekonomi vara så väldigt komplicerat egentligen? Eller är det vårt nuvarande ekonomiska system som gör det så svårt? Kan det gå att byta ekonomiskt system underifrån genom att så smått börja tillgodose människors behov lokalt...