Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Mar 10, 2023

Har vi tid? Och hur då tid? Tid att leva, tid för återhämtning, tid att ställa om i tid? Vad är egentligen ett rikt liv? Har tiden med det att göra? Och vad händer om vi inte hinner?


Mar 1, 2023

I det här avsnittet vågar vi oss ut på lite djupare vatten och pratar så komplexa saker som makt, ansvar och demokrati. Är det egentligen mest demokratiskt att ha en platt struktur, eller en tydlig hierarki av vilken man kan utkräva ansvar? Och hur länge bör man egentligen stanna i en organisation och strida...


Feb 22, 2023

En nästäppt Maria och en arg Annelie är rejält pratsugna efter förra veckans ofrivilliga paus. Vad behövs egentligen för att få folk att förstå att klimatkrisen inte handlar om att vi släppt ut för mycket avgaser?

Var ska vi börja? Hur kommer vi tillsammans? Hur får vi människor att sluta dia och gå...


Feb 8, 2023

Fyttirackarn, så svårt det kan bli i relationer när det kommer till omställning, kanske i synnerhet i relationen till ens barn. För hur i hela friden gör en när barnen vill ha nytt, fast det gamla inte är uttjänt? Eller märkeskläder som inte alls matchar plånboken hos den som vill downshifta?

Här har ni ett...


Feb 1, 2023

Hur kommer det sig att vi så gärna behandlar symtomen både planeten och samhällskroppen uppvisar, men visar oss tämligen ointresserade av att komma åt själva sjukdomen? Bär vi sjukdomen i oss?