Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du

Nov 24, 2021

Hur är det egentligen med arbetslinjen, platsar den i en hållbar värld? Och är det rimligt att betrakta den som anlitar folk som en arbetsgivare, eller är arbetsköpare ett rimligare ord? Det är sådant vi pratar om i det tjugofemte avsnittet av Jord är du.

Våra egna beslut att ställa oss vid sidan av...


Nov 17, 2021

Hur får vi diskussionen om miljön att faktiskt handla om naturen? Hur får man folket att ta sig tid att stanna upp och känna förundran och tacksamhet över allt som vi just nu bara tar för givet? Och vad är det egentligen för sjukdom det anderbergska hemmet har drabbats av och som inte går att nämna vid namn?


Nov 10, 2021

I det tjugotredje avsnittet svarar vi på era frågor, som rör sig från allt mellan skärmtid till odling och lite fobier på det. Dessutom blir det lite hönssnack och funderingar kring omställningsutmaningar.  

Häng på i efterfesten på vår Instagramsida Jord är du, vetja! Och du, tipsa gärna dina vänner om...


Nov 3, 2021

I det här avsnittet grubblar vi på vad hopp egentligen är och vilken roll det spelar i omställningen. Kan det vara så att vår önskan om att hela tiden känna hopp snarare kan bidra till en känsla av hopplöshet? Vi kommer också in på våra tankar om syndafallet och separationen från det gemensamma och det...