Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Dec 6, 2023

Återigen pratar vi fred och konflikt - inte undra på med tanke på tiden vi lever i och läget i världen. Vi funderar på vägen till fred och om den kan gå genom marknadens och företagsvärldens val att värna biologisk mångfald för att rädda affärerna och ekonomin. 

Vad är ens en riktig, sann omställare?