Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Dec 13, 2023

Här kommer årets sista avsnitt och såklart ägnar vi det åt att titta tillbaka på det år som passerat. Vad har vi egentligen lärt oss under 2023?