Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Apr 6, 2022

Avsnitt 42, är det här vi borde pratat om meningen med livet? Kanhända. Istället snackar vi nationalstaten. Hur är det egentligen med nationalstaten, gränsdragningen och uppdelandet av landytan – är det bra eller något som bör förkastas? När nu nationers födelse grundar sig på strävan efter makt och girighet, kan vi ta det vi har, ge det en ny grundplåt och ordna det så att landsgränser primärt är en geografisk bild över samarbete? Och den här nöten då - kan ett land vara kristet?

Veckans tema kommer sig av att en lyssnare efterfrågade det, och det är utforskande och på lite svajjiga ben vi tar oss an ämnet. Efteråt behöver Annelie helt klart tid för reflektion. Hur går dina tankar kring avsnittet? Hör av dig till oss på vår Instagramsida Jord är du!