Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 29, 2023

Vi fick en fin fråga den här veckan, om hur vi uppvärderar sådant arbete som ligger utanför systemet. Det som ofta inte ses som fint för att det inte genererar pengar, men som i det här läget är det allra mest meningsfulla och kraftfulla vi kan ägna oss åt. Eftersom det skapar motstånd mot det system som dödar!