Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 16, 2023

Den här veckan ger vi oss ut på minerad mark. Det är inte fegt att stå upp för fred, utan kanske det modigaste och mest radikala man kan göra just nu?