Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 8, 2023

Efter ett höstlov och en veckas podduppehåll är vi tillbaka och pratar pengar, städer och relationer. Annelie har ägnat sig åt att kolla över hushållets ekonomi. Resultatet visade att glappet mellan uppfattning och verklighet var långt. Men det här med pengar - det är svårt. De triggar endera högmod eller skam - antingen har vi koll och lockas att se ner på andra som inte har det, eller så har vi inte koll, och då slänger vi oss själva i skamvrån. Kan vi prata mer om det här?

Och städer - är de ett resultat av kapitalismen och industrialiseringen? Eller är de symptom på något annat? Kan städer vara del av en hållbar och relationell värld?

Här är länken till hemsidan som härbärgerar podden vi nämner i avsnittet.