Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Apr 26, 2023

Det här avsnittet inleds (efter en liten uppdatering av långsamt groende frön, en vinter som aldrig verkar vilja ta slut och firande av en morgontrött nybliven 18-åring) med en tyst minut för de mer än 1100 människor som omkom när textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh kollapsade för tio år sedan.

Kanske sätter den händelsen mer än det mesta fingret på det här ekonomiska systemets allra fulaste tillkortakommanden.

Vi som jobbar för omställning utifrån ett lokalt plan får inte sällan höra att det kan vara orättvist att sluta sig så i mindre grupperingar, men finns det verkligen en motsättning mellan att agera lokalt och visa omsorg globalt? 

Är det lokala engagemanget kanske till och med en förutsättning för den globala omsorgen?

Det är sånt vi pratar om i veckans avsnitt!