Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 7, 2022

Hallå, snackar ni också mycket el nuförtid'n? Vi gör det i alla fall, och då är det förstås rimligt att vi lyfter det i podden. Har Sverige elbrist eller hur ligger det till? Och hur gör en för att minska sin förbrukning?

Annelie och Erik lyckades dra ner på sin december-elförbrukning med 30% från ett år till ett annat. I avsnittet kommer några alldeles givna, men också de mest effektiva tipsen på hur vi kan göra för att minska behovet av el.

Maria har varit iväg på tur och kom hem påfylld med energi, tankar och ögonöppnande möten i bagaget. Om du blir nyfiken på nätverket Skapelse och existens kan du läsa mer om det här