Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 17, 2021

Hur får vi diskussionen om miljön att faktiskt handla om naturen? Hur får man folket att ta sig tid att stanna upp och känna förundran och tacksamhet över allt som vi just nu bara tar för givet? Och vad är det egentligen för sjukdom det anderbergska hemmet har drabbats av och som inte går att nämna vid namn?

Det är sånt vi pratar om i avsnitt 24 av podcasten Jord är du!

Följ oss gärna på våra privata konton också: @jordelivvett och @byaliv