Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 3, 2021

I det här avsnittet grubblar vi på vad hopp egentligen är och vilken roll det spelar i omställningen. Kan det vara så att vår önskan om att hela tiden känna hopp snarare kan bidra till en känsla av hopplöshet? Vi kommer också in på våra tankar om syndafallet och separationen från det gemensamma och det eviga goda.

Hur ser du på hoppet inför framtiden? Dela gärna med dig på vår instagram @jord.ar.du och glöm inte att skicka in dina frågor till nästa veckas avsnitt som kommer vara en frågestund!