Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 22, 2021

Det har varit val i Svenska kyrkan, som ju är en ganska svår organisation att förstå sig på. Vad händer egentligen med en demokratiskt styrd organisation när majoriteten av medlemmarna inte ställer upp på organisationens grundläggande budskap?

Och förutom att vara en rätt märklig mix av frikyrka och samhällsinstitution är Svenska kyrkan också den femte största skogsägaren i Sverige. Fast det mesta är ju egentligen inte skog, utan trädplantage....

Vad är egentligen en skog och varför är det så viktigt att kunna använda träd men behålla skogen? Det är sånt vi grubblar på i veckans avsnitt.

Vad har du för relation till skogen? Fortsätt gärna samtalet på vår instagram @jord.ar.du!