Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 1, 2021

I det här avsnittet djupdyker vi i vårt "varför". Vad är det som ligger bakom vårat engagemang? Vad är det som får oss att kliva upp på morgonen och fortsätta kampen, oavsett om det ser ljust eller väldigt mörkt ut? Vi pratar om vår kristna tro som utgångspunkten och hur hel den plötsligt blev när vi insåg hur skapelsebejakelsen och kärleken till nästan hänger ihop.

Vilka är dina drivkrafter och utgångspunkter? Häng med oss på Instagram och dela med oss!