Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jun 28, 2023

I förra brevet lyfte Maria det svåra begreppet Sanning. Hon resonerade att det finns en sanning med stort S, men att vi inte har greppat den. Den här veckan svarar Annelie med viss bävan. Hennes egen resa kring hur vi kan förhålla oss till Sanningen både tvärsäkert, utforskande och lyhört har hittills bestått i en massa dikeskörningar. Kanske shalom-begreppet är det som kan hjälpa henne upp på vägbanan?