Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jun 14, 2023

I detta andra brev i sommarens brevväxling fortsätter samtalet om andlighet, om språk, naturen som resurs och om vatten. Vatten som bristvara, vatten som möjlighet och som nödvändighet.