Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


May 3, 2023

Precis som befarat tog det här samtalet oss ut på vägar vi inte alls hade räknat med, och för första gången på ett bra tag är det uppenbart att vi inte håller med varandra. Vi pratar om frågor som machokultur och vem som egentligen bär ansvar för de kriser vi befinner oss i och vems ansvar det är att reda upp situationen.