Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Apr 5, 2023

Att stå kvar i situationer som skaver kan suga rejält med energi. Men kanske kan det också bidra till en hel del om man orkar stå ut?

I det här avsnittet får vi ta del av Annelies odlingsstatus nu när jorden börjar reda sig längs vätskusten och våra gemensamma svårigheter i att anpassa oss till sammanhang som känns begränsande.