Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Mar 10, 2023

Har vi tid? Och hur då tid? Tid att leva, tid för återhämtning, tid att ställa om i tid? Vad är egentligen ett rikt liv? Har tiden med det att göra? Och vad händer om vi inte hinner?