Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 22, 2023

En nästäppt Maria och en arg Annelie är rejält pratsugna efter förra veckans ofrivilliga paus. Vad behövs egentligen för att få folk att förstå att klimatkrisen inte handlar om att vi släppt ut för mycket avgaser?

Var ska vi börja? Hur kommer vi tillsammans? Hur får vi människor att sluta dia och gå över till fast föda? Det är sånt som vi pratar om i veckans avsnitt.

Dela gärna med dig av tankar och erfarenheter på vår instagram! https://www.instagram.com/jord.ar.du/