Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 8, 2023

Fyttirackarn, så svårt det kan bli i relationer när det kommer till omställning, kanske i synnerhet i relationen till ens barn. För hur i hela friden gör en när barnen vill ha nytt, fast det gamla inte är uttjänt? Eller märkeskläder som inte alls matchar plånboken hos den som vill downshifta?

Här har ni ett samtal om just det här. Maria har en massa klokheter i bagaget och kanske kan det hjälpa Annelie att finna en väg i det dilemmat hon står i just nu?

Whatever works hade absolut varit en alternativ rubrik på det här avsnittet, för det är någonstans det vi vill förmedla till pragmatiker, som oss själva. Starta inte krig med människorna i din omgivning, det kommer aldrig gynna omställningen. Fred med jorden - fred på jorden.