Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 1, 2023

Hur kommer det sig att vi så gärna behandlar symtomen både planeten och samhällskroppen uppvisar, men visar oss tämligen ointresserade av att komma åt själva sjukdomen? Bär vi sjukdomen i oss?