Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jan 18, 2023

Med en överväldigande start för Maria river vi igång en ny termin. Fröna har börjat gro hos Annelie och med det är det oundvikligt att börja prata odling, men mest av allt siktar vi in oss på de intentioner vi har för året. Maria kör på ett ledordet gränser, medan Annelie har en hel lista med saker. Tror vi att hon lyckas sticka livets första tröja under året?