Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Dec 9, 2022

Det började med två kassar bivax som Annelie fick av sin moster Kerstin. Vad gör en när något nytt korsar ens väg och lärande är den enda rimliga vägen framåt? Hur tar en hand om bivax som kommer direkt från kupan? Vad har en sökmotor att bidra med och vilken skillnad gör det när människor som kan gör entré?

I det här avsnittet pratar vi om lärande och resan från A till Ö. Blicken vi har på det vi ska lära oss kan göra en stor skillnad. Tänker du, liksom Maria, att det inte är så stort glapp mellan A och Ö och därmed emellanåt blir smått lamslagen av alla steg på vägen mot kunskap? Har du blicken fäst på nästa steg, på det stora glappet mellan där du är och där du önskar att du vore, eller har du fullt upp med att fira att du just tog dig från B till C?