Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 30, 2022

Den här veckan sörjer vi lite att vi inte kunde vara en del av omställningskonferensen i Ytterjärna i helgen. Vi funderar lite kring vad som utmärker omställningsrörelsen och hur det kommer sig att den rörelse som verkar mest benägen att acceptera det hopplösa också är den som verkar generera mest hopp?