Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 23, 2022

Det sägs att det finns vissa samtal vi bör undvika, som politik och religion, och enligt en del bör frikyrkligheten även hålla sig borta från att tala om samkönade relationer. Om så är fallet har två alltför frispråkiga typer hittat varsin mikrofon och pratar om vikten av att föra även de svåra samtalen, de som riskerar att svepa bort allt vad god stämning heter. Men hur kan vi prata med antagonister på ett värdigt sätt? Vad händer när vi lyssnar, ställer fördjupande frågor, kanske rentav möts? Och har den där goda stämningen egentligen något värde i sig själv?

I det här avsnittet berättar Annelie om sin första klimatmanifestation, Maria berättar om sitt aktions-skav och vi använder frikyrkan och HBTQ som exempel när vi ska dyka in i just de där svåra, knöliga och potentiellt splittrande samtalen. Veckans utmaning kommer från Annelie när hon utmanar oss alla att hålla klaffen och lyssna.