Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Nov 2, 2022

Pock, pock, pock. Så många saker i tillvaron gör anspråk på vår tid och tillvaron blir exakt allt annat än hållbar. Hur kan vi ta hand om oss när det snurrar för mycket och vad är liksom okej att göra i handbromsdragningen? Finns det möjlighet att styra upp fredad tid, återkommande? Maria vill freda sig genom att kura ihop sig i en jordkällare, Annelie vill göra slut med telefonen. Hur kan vi skydda oss mot den här omvärldssnurren?