Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Oct 19, 2022

Livet och spretet, om hur KBT kan vara en god hjälp när post-föreläsningen-nojjan slår till och om att bära varandras bördor. Men allra mest pratar vi urfolk och varje dag-demokratin. Vad är grejen egentligen?