Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Oct 12, 2022

Om dekonstruktion handlar om att montera ner nåt befintligt och därmed få möjligheten att pussla ihop delarna på ett annat sätt, så borde väl begreppen omställning och dekonstruktion verkligen kunna fungera ihop?

I veckans avsnitt får du hänga med på en liten sneak-peak av den föreläsning vi kommer att hålla på Bildas konferens om hållbarhet under onsdagen. Vi tar upp tre högst orimliga antaganden som vi ser skulle behöva dekonstrueras för att vi ska kunna hitta mer konstruktiva sätt att förhålla oss.

Och hoppas och tror på att Annelie ska få behålla sin anställning...