Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Oct 5, 2022

Hur i hela världen får en det där omställarlivet att bli en go balans mellan arbetet och hängmattan? Vi båda har så himla svårt att få till det där. Mest blir det en tillvaro där känslan av att ligga en kvart efter med ungefär allt blir dominerande. Hur funkar det för er?

Dysterkvisten och näktergalen, hur kom det sig att de fungerar så bra ihop? Vad har de för gåvor till världen egentligen och vad har de att lära av varandra? Vilken typ är du, en dysterkvist eller en näktergal? Eller kanske något helt annat?