Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 21, 2022

Helt rimlig var frågan vi fick kring system och hur vi ska kunna tänka kring nya system när det vi lever i är det enda vi känner. I det här avsnittet reder vi just i det här med system och vad skola och utbildning har för roll och plats i nuvarande och framtidens system.