Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Aug 17, 2022

Sommaren går mot sitt slut och vi är tillbaka med de vanliga podavsnitten! Det blir ett riktigt uppstartsavsnitt det här, en salig blandning om sommarens alla känslor och erfarenheter, om frihetskänsla kring familjer som flyter, frustration över alla korkade politiska förslag, hur man bäst hanterar kladdiga blåbär och mycket mer!

Som vanligt hittar du oss på instagram @jord.ar.du, respektive @byaliv och @jordelivvett