Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jul 20, 2022

Poddväxlingen fortsätter, och den här veckan är det Annelie som författar brevet.

Naturen klarar sig utan människan, men människan klarar sig inte utan naturen. Så säger vi, men vad gör de orden med oss? Bidrar de inte till separationen människan och skapelsen emellan? För att kunna skriva in oss i berättelsen om skapelsen och naturen igen behöver vi ordna orden så att det blir en del av vårt medvetande, vår identitet.

Låten som skickas med är Änglamark enligt Lisa Nilsson.