Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jun 7, 2022

Efter en vecka där mycket handlat om vad som hände för 50 år sedan, som att Annelies föräldrar gifte sig, Ölandsbron invigdes och världens första miljökonferens hölls. Som om inte det vore 50 nog - här har ni det femtionde avsnittet av Jord är du! Förstås håller vi fast vid femtio, fast gör en framtidsspaning för 50 år framåt. Hur är livet då, efter omställningen?