Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Jun 1, 2022

Här kommer ett avsnitt med alla känslor på utsidan.

Präglade av diverse hormoner, alltför mycket press, korkade uttalanden från politiker och med ett dygn som innehåller alldeles för få timmar, så fick all ilska hos den ena och alla skuldkänslor hos den andra plötsligt ett gemensamt utlopp i veckans samtal.

Känns livet ohållbart för dig just nu, eller har du hittat bra sätt att förhålla dig till de hjul som bara fortsätter rulla?" Dela gärna med dig på @jord.ar.du!