Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


May 24, 2022

Trumpetfanfar! Näst in i balsalen kommer två kärringar mot strömmen och med sig tar de sina kompanjoner skav och skuldkänsla.

Nä, kanske inte riktigt så. Eller? Att vara skapelsetillvänd i västvärlden är ungefär lika präktigt och skavigt som att vara nykterist på en fest, att ha en stabil dygnsrytm bland studenter och som att ha skidhjälm innan det blev mainstream. Ändå fixar vi inte att bortse från det, och då är det gott att få kroka arm med likasinnade. Ja, på tal om det, så var det just det vi gjorde förra veckan, tillsammans med God jord. Där lyssnade vi på Henric Götefelt som pratade Grön kyrka och gick med Marta Åkesson på skapelsevandring. Och Henric, han hade med sig så kloka frågor, egentligen riktade till församlingar, men de fungerar lika bra till oss här och nu. Hänger ni med?

1. Hur konkretiseras ditt/ert engagemang för miljön?

2. Vad vill du/ni göra mer?

God lyssning!