Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Mar 16, 2022

Såhär en bit in i fastan fascineras vi över livet som gror och det obarmhärtiga vårljuset som är alltid segrar över mörkret.

Vi grubblar över möjligheter och svårigheter med människors olikheter. När är olikheterna en tillgång och var går gränsen för när det blir ett problem?

Vi pratar också om vikten att kunna zooma ut och se på grupper ur ett metaperspektiv och så får vi höra om Annelies planer på resiliensmiddag!